سایت سفیر یا واعظون
39 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : سایت
عنوان فعالیت مشاور وتحلیگر
زبان : فارسی
در آغاز دعوت به همکاری ابتدا طرح فوق با همکاری برخی از دوستان گسترش پیدا کرد و گروه های تخصصی هم ایجاد شد. بعد از این مرحله با حفظ سمت مسئول کتاب خانه دیجیتال شدم که در این راستا جلستای با مرکز کامپیتوتری نور و موسسه تبیان برگزار کردیم