راه اندازی سایت اختصاصی پژوهشکده باقرالعلوم برای اولین بار
37 بازدید
محل ارائه: پژهشکده باقرالعلوم
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1388
نوع : سایت
عنوان فعالیت مجری و تحلیلگر سایت
زبان : فارسی
پایگاه اطلاع رسانی مختص به پژوهشکده در ابتدا با این دامنهpajoohe.irایجاد شد و بعد تلاش برای ایجاد بخش فناوری اطلاعات دراین مرکز تغییر ئتحولات زیادی ایجاد شده و الان با آدرس فوق در دسترس می باشد.