سامانه ثبت نام آنلاین
37 بازدید
محل ارائه: www.jz.ac.ir
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1388
نوع : سایت
عنوان فعالیت تحلیلگر
زبان : فارسی
طراحی و ساخت سامانه ای به منظور ثبت نام از دانش پژوهان تا پذیرش آنها جهت انجام امور اداری واطلاع رسانی های مرتبط