نرم افزار کتابخانه
41 بازدید
محل ارائه: موسسه پژوهشی فرهنگی اشراق
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1379
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تجزیه و تحلیل کننده وبرنامه نویس
زبان : فارسی
نرم افزار با زبان فاکس پرو و در محیط داس در زمینه مدیریت کتابخانه با موضوعات ثبت کتاب و رده بندی،امانت و گزارشات متنوع... تهیه شده است