اهل سنت واقعی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به مقایسه برادران اهل تسن و شیعیان می پردازد و در پایان به این نتیجه می رسد که اهل سنت واقعی شیعیان هستند