قاعده لطف
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به بررسی قاعده لطف و مخالفان وموافقان و ادله آنها و تاثیر آنها در تفکر پرداخته است